yalancitansiyonicÖrneğin acele bir şekilde dik bir yokuşu çıktıktan sonra veya korku, heyecan içinde olan bir insanın tansiyonu yüksek çıkacaktır. Bu büyük olasılıkla yalancı tansiyondur ve tedavi gerektirmez. Özet olarak hipertansiyon tanısı onaylanmadan önce kan basıncı ilk ölçümden sonra en az iki ayrı zamanda ölçülmelidir.

Evde kan basıncı takibi ile ilgili bazı noktalar önemlidir. Evde kan basıncını ölçen aletler doğruluk derecesi açısından farklı olduğu için bu aletler periyodik olarak cıvalı alet ile karşılaştırılmalıdır.

Tanısal amaçlı olarak, kan basıncının haftada 3 kereden fazla ölçülmesine gerek yoktur. Bazı hastalar kan basıncı ölçümlerinin normal değişkenliği ile ilgili olarak takıntılı ve endişeli olabilecekleri için, tüm hastalara evde kullanılan kan basıncı aletlerinin doğru kullanımı öğretilmelidir.